OOMS GROEP

Maaskade 113
3071 NJ Rotterdam

Lid sinds december 2014

ans-de-wijn

Website:

www.ooms.com

Telefoon:

010 424 88 88

E-mailadres:

info@ooms.com

Profielschets:

Op het gebied van bedrijfshuisvesting heeft de Ooms Groep een reputatie hoog te houden. We onderscheiden drie marktsegmenten die we met gespecialiseerde afdelingen bedienen: bedrijfsruimten, kantoren en winkels. In de markt van bedrijfshallen en -terreinen, fabrieken en loodsen fungeren we niet alleen als makelaar, maar ook als adviseur van gemeenten en particuliere beleggers. Op de kantorenmarkt fungeert de Ooms Groep eveneens als makelaar en adviseur, zowel wat betreft ontwikkeling als renovatie.

Op het gebied van winkels is de Ooms Groep vanwege haar grote kennis van de detailhandelssector een vaste partner van gemeenten, beleggers en landelijke winkelketens.
Speciale vermelding verdient het grote aantal opdrachten voor instellingen als kerkgenootschappen en stichtingen. In nauwe samenspraak met de cliënt doorlopen we een traject dat tot een perfect resultaat moet leiden: het inventariseren van de behoefte, het opstellen van een programma van eisen, het zoeken van potentiële locaties, het uitsluiten van risico’s, het oplossen van fiscale en juridische kwesties en het opstellen van een sluitend contract. Maar ook daarna blijven we voor u aanspreekbaar. Niet voor niets zijn continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit kernbegrippen in onze dienstverlening.

Kantoren:
Rotterdam

Maaskade 113
3071 NJ Rotterdam
Tel: 010 424 88 88
E-mail: info@ooms.com