ZOONEN COMMERCIEEL VASTGOED

Frankeneng 17 G
6716 AA Ede

Lid sinds januari 2009

ans-de-wijn

Website:

www.zoonenvastgoed.nl

Telefoon:

0318 582 285

E-mailadres:

info@zoonenvastgoed.nl

Profielschets:

Zoonen Commercieel Vastgoed is een jonge onderneming gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed.

Het team van Zoonen Commercieel Vastgoed bestaat uit vier medewerkers en heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan op het gebied van met name commercieel vastgoed. Mede door deze ervaringen heeft Zoonen Commercieel Vastgoed de specialistische kennis in huis u terzijde te staan met uw huisvestingsvraagstukken op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed.
De activiteiten omvatten onder meer:
  • Aan-/verhuur, aan-/verkoop van bedrijfs-/kantoorruimten, winkels, industriegrond;
  • Vastgoedbeleggingen;
  • Consultancy en advisering bij herontwikkelingsprojecten;
  • Vastgoedbeheer;
  • Taxaties.

De markt voor commercieel vastgoed is een gecompliceerde markt welke constant in beweging is. Zoonen Commercieel Vastgoed tracht in te spelen op de voortdurend veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid, waar Zoonen Commercieel Vastgoed zeer flexibel op inspringt.

Het belangrijkste werkgebied omvat de regio Vallei / Veluwe, maar zelfs landelijk worden activiteiten ontplooid, denk bijvoorbeeld aan het aankopen van beleggingsobjecten of het taxeren van onroerend goed.
Kantoren:
Ede

Frankeneng 17 G
6716 AA Ede
Tel: 0318 582 285
E-mail: info@zoonenvastgoed.nl