Privacy

Stichting RealNext (“SRN”) is een stichting die de transparantie in de bedrijfonroerend goed markt bevordert. Stichting RealNext is gevestigd te (1077 DG) Amsterdam op de Parnassusweg 727 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34197767. SRN respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en probeert deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via servicedesk@realnext.nl of +31 (0)85 88 88 173.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons heeft, legt SRN (persoons)gegevens vast. SRN gebruikt uw gegevens voor de totstandkoming en/of uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten en producten op de hoogte te houden. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt op een wijze die verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. SRN verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Naam, e-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website en een cookie ID (over cookies kunt u meer lezen in ons Cookie Statement). Ook verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bij telefonisch contact.

 

Doeleinden

SRN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het analyseren van web statistieken, zodat de website en het platform optimaal kan werken;
  • het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar derden;
  • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
  • het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object.

Rechten

Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden dan hierboven omschreven. Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Verder heeft u het recht op informatie en inzage; rectificatie, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, het recht van bezwaar (verzet), het recht van overdraagbaarheid van uw gegevens. Indien u van deze rechten gebruik wil maken, kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@realnext.nl of +31 (0)85 88 88 173.

Als u denkt dat SRN niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

 

Bewaartermijnen

SRN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens heeft SRN de volgende maatregelen genomen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie;
  • SRN verstuurt gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL);
  • Alle medewerkers van SRN die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van SRN.

Koppelingen naar Internetsites van derden

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen (zogeheten ‘links’) met de website zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt deze website verlaten. SRN heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de daar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacy beleid door te nemen. SRN is niet aansprakelijk voor handelingen van derden met betrekking tot door deze internetsites verkregen persoonsgegevens.

Wijzigingen

SRN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van SRN.
versie 2.0 / februari 2019